MOLYDUVAL speciální maziva

jsou vysoce kvalitní oleje a tuky, kterými se může za obtížných podmínek snížit tření a zvýšit životnost strojů a zařízení.

MOLYDUVAL je již 60 let v mnoha oborech pojmem pro kvalitní produkty “Made in Germany”

obrázek1

Tuky pro vysoké tlaky

se používají po dobu desítek let pro mazání v těžkém strojírenství, v ocelárnách, při stavbě lodí a “podpovr- chovém dobývání”. Tuky s MoS2 nebo grafitem nabízejí maximální odolnost proti tlaku a mají vlastnosti nouzového mazání.

sortiment Molyduval

Sortiment speciální maziva MOLYDUVAL

obrázek2

Oleje pro vysoké teploty

zajišťují mazání řetězů v pecích a převodových ústrojích, která jsou zatížená vysokými teplotami. Produkty s nízkým odpařováním, vysokým bodem vzplanutí a nízkou prchavostí jsou bezpečné a mají dlouhou životnost.

obrázek3

Potravinářské stroje

se v dnešní době mažou netoxickými mazivy H1. Výborně se osvědčily syntetické tuky, oleje pro kompresory, převodové ústrojí a hydraulické oleje.

Ochrana proti korozi

se dá optimalizovat za všech podmínek. Velký výběr neviditelných filmů až po silné vrstvy vosku nebo laků. Nejvíce záleží na výběru správného produktu.

obrázek4

Speciální produkty

mají smysl za zcela speciálních podmínek, záleží na snášelivosti s chemikáliemi nebo plasty. Využijte naše zkušenosti našeho výzkumu a naše Know-How!